UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA

Temeljne odredbe

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.istarski.net s aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni istarski.net, dalje u tekstu Istarski oglasnik.

Istarski oglasnik u vlasništvu je društva Istarski portal d.o.o.    

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge Istarskog oglasnika, što podrazumijeva registrirane korisnike.

Opće odredbe

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja Istarskog oglasnika. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Istarskog oglasnika upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu korištenja usluga Istarskog oglasnika korisnik se obvezuje registrirati, te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. 

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Istarskom oglasniku dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Istarski oglasnik se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Sve obavijesti o zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga Istarskog oglasnika.       

Istarski oglasnik vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati.  Istarski oglasnik ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

Istarski oglasnik je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Istarski oglasnik zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze i fotografije (sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. 

Istarski oglasnik ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Istarskog oglasnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Istarski oglasnik nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Istarskog oglasnika, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Istarskog oglasnika.

Istarski oglasnik ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

Istarski oglasnik ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja Istarskog oglasnika i aplikacija Istarskog oglasnika za mobilne telefone.

Predaja oglasa na Istarskom oglasniku

Istarski oglasnik je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Istarskom oglasniku objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa. 

Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje, a opis se mora odnositi samo na taj predmet. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. 

Istarski portal zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

Istarski oglasnik ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima: kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način, kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale, kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije, kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv, kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe, kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja, kad se oglašava potražnja, kad postoji sumnja na zloupotrebu Istarskog oglasnika, kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena.

Istarski oglasnik zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Objavom oglasa na Istarskom oglasniku korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

Istarski oglasnik ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera Istarski portal zadržava pravo bez obavijesti: provjeriti i analizirati sadržaj poruka, privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima, trajno otkazati isporuku poruka primateljima, isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 1. listopada  2019. godine. Sve primjedbe o zaštiti možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: Mate Blažine 4, Labin te putem e-pošte na adresu dean@istarski

Podaci o vlasniku:

Istarski portal d.o.o.
Adresa: Mate Blažine 4, 52220 Labin
E-pošta: dean@istarski.hr
Telefon: 092 1499 433

Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Pazinu, OIB: 70704729618. Temeljni kapital: 20.000 kuna.

Imate pitanje? Nazovite nas!

Radnim danom od 8 - 16 sati

Zovi: +385 92 1499 433